הצהרת פרטיות 

הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיהם האישיים של הלקוחות לצד ג' אלא אם, יידרש על מנת להשלים מטלת תהליך שלקוח ביקש (כגון לחברות האשראי), יהיה מחויב על פי צו בית משפט או אם יעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שהלקוח ביצע במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטי הלקוח לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות. כמו כן, ידוע ללקוח שצוות העובדים מטעם הספק או מי שבהסכמתו רשאי להכנס לחשבון הלקוח ואף לבצע שינויים על מנת לסייע לו או עבור עבודות תחזוקה כאלה או אחרות, כל זאת כאשר הם מודעים לרגישות המידע הקיים בחשבון ולחשיבות השמירה על חסיונו.

בדיוורים היוצאים מהמערכת ניתן לבצע הסרה (opt-out) באמצעות קישור הסרה ובאופן זה להפסיק לקבל דיוורים ע"י המערכת באופן מיידי.
במידה ולא קיים קישור כזה עקב מקרה ייחודי או תקלה, ניתן להשיב לשולח או לפנות אלינו לבירור בכתובתsupport AT sendmsg.co.il.